Anna Fro Vodder, 11-09-14

Anna Fro Vodder er uddannet fra Det kongelige danske Kunstakademi, København, 2000. Modtog i 2006 Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Modtog Sven Hols hæderspris 2013.

I min praksis er farve og form vigtige aktører. Mine billeder er en del af den fysiske verden og jeg undersøger vores oplevelse af rum, flade, tid og sted. Jeg benytter en mængde varierende materialer, som jeg sammensætter i et frit system. Jeg søger at afprøve vante forestillingsverdner og udfordre gængse opfattelser af hvad der er værdibringende størrelser. I mit arbejde undersøger jeg ofte muligheden for at genere mening og betydning ud fra det rudimentære, det skrøbelige. Jeg er optaget af spørgsmål omkring oprindelse, tid og betydning. Ofte står processen som en både synlig og vigtig del, i aflæsningen af det færdige billede.