Anu Ramdas, 10-11-16

Anu Ramdas (f.1980) kunstneriske praksis er et multimedialt engagement med det fotografiske snarere end fotografiet i sig selv. Hun arbejder med fotografiske koncepter, men udtrykker dem i så forskellige medier som objets trouvés, lyd- og videooptagelser og installation. Gennem sine værker søger Ramdas at skabe billedmæssige associationer hos beskueren snarere end at henlede tankerne på en konkret affotograferet hændelse. Værkernes abstrakte overflader eksisterer udenfor tid og sted, åbne for fortolkning; men deres skabelse er afhængig af helt konkrete kemiske og fysiske årsagsrækker.