Eske Rex, 09-04-18

Eske Rex tog afgang fra Danmarks Designskole i 2008 og er tidligere uddannet som tømrer/snedker. "Hvor min lærlingetid gik med at lære konkrete teknikker, konstruktioner, og materialet træ at kende, var mit designstudie et slaraffenland af åbne værksteder og frihed til selv at vælge hvad, hvordan og hvorfor. Siden min afgang har jeg fokuseret på at finde min egen vej mellem håndværksbevidsthed og selvgestaltede funktioner og meninger. Det har ført til en praksis hvor jeg udover mit ståsted som designer og håndværker interesserer mig for billedkunstneriske og arkitektoniske problemstillinger og greb." 

Udrag fra tekst af kunsthistoriker nina wöhlk 
"Igennem en årrække har Eske Rex udviklet et virke hvor praksiser fra arkitektur, design, kunst og håndværk er flettet sammen og udfoldet i skulpturer og installationer. De tager ofte udgangspunkt i et eller to primære materialer, som bearbejdes til grænsen for dets iboende evne; stof udspændes og træ flækkes til bristepunktet og deres primære karaktertræk kommer således til syne i demonstration af det fortættede rene materie. Enkle og stilistiske er de renset og bearbejdet for unødvendige dele og det giver plads til, at man kan koncentrere sig om at opleve de materialer værkerne er skabt af. Af samme årsag afgiver værkerne hvad man kan referere til som en funden poetisk stilhed i deres nærvær."