Michael Boelt Fischer, 10-10-19

Michael Boelt Fischer er uddannet billedkunster ved Det Kongelig Danske Kunstakademi, 1998-2004. Han arbejder digitalt og analogt med collage. Michael er medlem af Danske Grafikere og er medstifter af kunstnergruppen ZEDAMATOR samt kunstnerkollektivet Selvsving.

"Jeg har i de seneste år arbejdet med en instrumentalisering af ’amatørens’ arbejdsmetode. Jeg finder amatørens tilgang til kunsten interessant af flere grunde; amatøren laver ekspressive værker den ene dag og reduktive den næste. Der vælges frit fra alle hylder fordi der endnu ikke er etableret en reflektionsramme til at begrunde et valg med andet end lyst og intuition. Amatørens rolle er den frie agents rolle, der på én gang er en del af kunsten, men samtidigt manøvrerer frit, fordi der ikke er truffet et valg omkring et specifikt ståsted hvorfra kunsten betragtes. Amatøren er på engang i kunsten og udenfor kunsten.

Disse betragtninger omkring amatøren er selvfølgelig generaliseringer og måske også en romantisering af de faktiske forhold, men fungerer som figur for en måde at arbejde med kunst på. Det er ikke klicheen om en aflæring af viden for at nå et renere og mere ubesmittet tilgang til det at lave kunst der interesserer mig, men måske i virkeligheden mere det modsatte; Amatørtilgangen som konsekvens af kunstens post-postmoderne tilstand, fraværet af ét hierarki- og autoritetsskabende pejlemærke at læne sig op ad.

Det kan virke som et kynisk udgangspunkt, men mere end noget andet er det for mig en frigørende og produktiv måde at kunne lave værker på; vælge udgangspunkt fra værk til værk, bruge af kunstens bagkatalog, eller noget andet, alt efter smag, lyst og interesse, i betryggende vished om at alting altid forandrer sig."