Mikkel Carl, 27-09-18

"Mikkel Carl (f. 1976) dimitterede fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2009 efter at have taget en bachelorgrad i idéhistorie ved Aarhus Universitet i 2002. Han arbejder ikke-mediespecifikt, dvs. ikke så meget med fordybelsen i en enkelt kunstnerisk disciplin som maleri eller skulptur, men derimod nærmere med den interdisciplinære og installatoriske iscenesættelse af disse gennem anvendelsen af legio materialer. For Mikkel Carl drejer det sig mere om at stille spørgsmål og forfølge idéer på tværs af feltet end om at afdække »sandheden« i dybden."