Rikke Benborg, 10-03-16

I mine film og videoer arbejder jeg med det performative og det iscenesatte. Jeg mener at det er gennem det skæve at vi bedst kan fortælle noget om verden og tingenes tilstand. At vi kan tale mere præcist og vedkommende om normen ved at billedliggøre det unormale.

På samme måde som vores tanker opstår som en række af associationer, der hele tiden afføder den næste, så er dette præmissen i opbygningen af mange af mine film. Ligesom musik er ordnet i toner og rytmer, så arbejder jeg med en visuel og sansebåren logik, og med det dramaturgiske potentiale, der er tilstede i de enkelte værkelementer. Jeg arbejder med komposition og koreografi, jeg undersøger form. Jeg fokuserer på opfattelsen af virkeligheden, nærmere end virkeligheden selv. Jeg tror på vigtigheden af improvisering og tilfældigheder, som en del af den kreative proces. Jeg fortæller historier i krydsfeltet mellem skulptur, film og teater, i en form, der differentierer fra det klassiske, narrative filmiske mønster baseret på litteraturens kontinuitets-logik.