Gå til hovedindhold
 

Billedkunst B

Holdet er en udvikling og en udvidelse af din kunstneriske praksis. I undervisningen er det vores mål at medvirke til at hver enkelt elev får opbygget et stærkt billedkunstnerisk fundament og udvikler sit eget billedkunstneriske udtryk. For at realisere dette mål har vi fokus på at eleven får en forståelse for at kunstværker altid har en specifik betydning og en tids- og samfundsmæssig placering.

Læs mere om linjen herunder:

Undervisningen

Undervisningen på VERA foregår man-fre fra 9-15. Du vil blive tildelt din egen atelierplads i vores lyse lokaler hvor alle fra holdet arbejder side om side. Undervisningen består af to hovedelementer; dels rundbordssnak om billedkunst, samfund, politik og æstetik. Og dels individuelle samtaler og vejledning med hver enkelt elev, med udgangspunkt i egne værker. En undervisningsdag starter med en morgensamling på atelieret, hvor alle er samlet og dagens forløb vil blive gennemgået. Andre dage arbejder hver enkelt elev med sine egne værker. Der er også mulighed for at bruge atelieret og skolens faciliteter om aftenen og i weekenderne.

Mindst to gange pr. semester er der fælles gennemgange med faste lærere og gæstelærere. Og der vil hvert semester være undervisningsforløb, af kortere eller længere varighed, med udefra kommende billedkunstnere. Og vi tager på studietur til en storby i Europa, hvor der er mulighed for at se samtidskunst.

Teknisk

Du får vejledning i at opsætte din portfolio og sætte ord og tekst på dine værker. Du har i vidt omfang metode- og materialefrihed og vi søger at møde dig i vores vejledning ud fra de behov, der opstår i dit arbejde.

Teoretisk

I undervisningen lægger vi vægt på at du bliver i stand til at placere dit kunstneriske arbejde i forhold til anden kunst. Ikke bare i forhold til samtidskunsten, men også i forhold til kunsthistorien og i særdeleshed den nyere del af den (1900 og frem til nu). Vi taler også om hvordan man formidler sin kunst, således at man lærer at kunst er noget der har en modtager. Og her er det vigtigt at eleven lærer at se sin kunst som noget der kan diskuteres frit.

Hvor leder det hen?

Du kan gå her imens du søger ind, eller imens du forbereder dig til at søge ind på et kunstakademi. Forløbet gør dig mere erfaren i at arbejde selvstændigt og med din egen kunstneriske praksis.

Undervisere

Linjen har to faste undervisere som begge er udøvende billedkunstnere, samt en alsidig række af gæstelærere.