katalog, forårsholdet 2017

Ud af eksperimenter med kamera, mørkekammer og Photoshop vokser både erfaring og nye spørgsmål, og i dette katalog præsenterer 13 fotoelever resultatet af deres anstrengelser efter et halvt års intenst arbejde.
Se kataloget her: fotokatalog2017.pdf