Pris

Alle linjer koster 12.500 kr for hele kurset - inkl. studierejsen! 

Prisen dækker også fælles materialer som bliver stillet til rådighed. Udgifter til køb af egne materialer vil for de fleste udgøre 1.500 - 2.000 kr i løbet af kurset.

Depositum
Når du har fået plads på holdet, får du en mail om betaling af 2.000 kr i depositum - restbeløbet på 10.500 kr opkræver vi inden kursusstart. Skolens konto: reg.nr. 9570 kontonr. 8728178 (Danske Bank).

Hvor bor du?
Skolen modtager tilskud fra Københavns Kommune, men kun for deltagere som bor i kommunen. Derfor gælder prisen ovenfor KUN hvis du bor i Københavns Kommune.

Hvis du bor i Frederiksberg Kommune, kan vi søge om tilskud for dig, så din pris bliver det samme. Der skal dog være nogle særlige forhold for at kommunen siger ja til ansøgningen. Ring og hør nærmere om proceduren og kommunens kriterier for at bevilge støtten.

Hvis du bor i andre kommuner, og du selv skal betale, er din pris 35.000 kr. for et kursus.
 

OBS: Ovenstående priser gælder kun for selvbetalere, ikke for jobcentre / kommuner.