Gå til hovedindhold
 

Peter Kjær

Peter Kjær.

Aller velkomne til foredrag med arkitekt maa Peter Kjær kl. 10.30 - 12.00.

Træer er fantastiske! De optager CO2 mens de vokser, og vi kan lagre dén CO2 i vores bygninger, når vi anvender træ som byggemateriale. Vores konstruktionstræ stammer fra skove, hvor der plantes flere træer, end der fældes. Træ er ikke et nyt og uprøvet materiale, men man skal tænke sig om, når man anvender det – særligt hvis man skal bygge i højden. Fremtidens træbyggeri skal ikke efterligne nutidens betonelementbyggeri med flade tage uden udhæng og skalmure uden fremspring. Vi skal lære af vores forfædre, som vidste hvordan man bygger holdbare huse af træ. En ny byggeskik baseret på træ vil forhåbentlig give os en ny arkitektur, hvor man kan aflæse husenes bærende konstruktion og hvor facadernes udformning og relief hænger sammen med den omtanke, man naturligt har, når man bygger træbyggeri.

I den lille skala arbejder vi med enfamiliehuse og tæt lavt byggeri, hvor det er oplagt at anvende træ. Der bygges 4-5.000 enfamiliehuse om året i Danmark, og langt størsteparten har en alt for stor klimabelastning ved opførelsen. Vi tror på, at vi kan gøre en forskel, ved at bygge smukke og holdbare hjem med et minimalt CO2-aftryk. Vores arbejdsmetode er meget praktisk og baseret på håndværk. Projekterne skitseres frem i store fysiske modeller, som bruges til at undersøge rummenes proportioner og dagslys. Konstruktioner, samlinger og overflader afprøves i fuld skala på tegnestuens værksted. 

http://peterkjaer.as