Billedkunst A

Undervisningen er struktureret omkring fire større eller mindre udstillinger på skolen og i skolens galleri på Åboulevarden. I forårssemesteret vil undervisningsplanen desuden integrere de forskellige deadlines for ansøgninger til kunstakademierne, hvor vi tilrettelægger individuel vejledning for dem, der ansøger.  Omdrejningspunktet for undervisningen er dit selvstændige arbejde hen imod disse udstillinger og ansøgninger. 

Undervisningens mål er, at du bliver mere præcis omkring, hvad du vil med din kunst og bedre rustet til at føre dine ideer ud i livet. Vi lægger vægt på at give dig grundig feed back på dit arbejde, både i form af individuelle samtaler og gruppesessions, hvor et enkelt værk diskuteres igennem i en mindre gruppe. I forbindelse med udstillingerne har vi selvfølgelig også fælles gennemgange, hvor hele holdet præsenteres for den enkeltes arbejde.  Vi introducerer kort til metoder og medier som maleri, afstøbning, træarbejde og photoshop, men i øvrigt foregår den metodemæssige vejledning efter behov på individuel basis. Du lærer elementær lyssætning og billedbehandling i photoshop, så du kan affotografere dine værker og opbygge en digital oversigt over din værkproduktion. 

I løbet af kurset holder vi en eller to workshops, enten med de faste lærere eller med andre billedkunstnere som eksterne lærere, over 1- 2 uger. Det vil ofte være i samarbejde med de andre billedkunsthold på skolen, Billedkunst B og Fotografi. Vi tilrettelægger desuden et par udstillinger i projektrummet, så du får erfaringer med organisere en offentlig udstilling med alt, der hører til af kuratering, installering, formidling og presse. Desuden har du mulighed for at booke projektrummet på egen hånd til dine egne udstillinger eller projekter.

De fleste uger har vi en times oplæg og diskussion om nyere kunsthistorie og nutidskunst. Vi benytter os af, at skolen ligger midt i København og ser så mange udstillinger sammen, som det er muligt. Vi holder jævnligt fællesmøder, hvor vi bl.a. diskuterer den kunst, vi har set.  Alt dette har til formål at sætte dig i stand til at perspektivere og kontekstualisere dit eget arbejde i forhold til samtidskunsten.

Udpluk fra evalueringer:

- Det var både nyt og spændende at få så meget feed-back på sine værker på den måde, som det bliver gjort på Vera. Også ret inspirerende at lære at læse nye ting ind i sine egne ting, når man ønskede det.

- Kurset levede i høj grad op til mine forventninger. Det gælder altså når det kommer til at have et sted, hvor man kan arbejde, at forårskurset var så ansøgningsorienteret, at udvide sit netværk og få vejledning. 

-Jeg har haft mulighed for at kaste mig ud i alle mulige måder at arbejde på, og på den baggrund kan man sige, at jeg har udviklet min horisont for materialer og kunstgenrer. Jeg har fået masser af feed-back, som har været guld værd, og som er med til at motivere til endnu mere arbejde.

- jeg synes at kurset levede op til mine forventninger om et godt arbejdsmiljø, hvor der var højt til loftet i forbindelse med at lave kunst. Også vejledning til at søge ind på en videregående kunstnerisk uddannelse har levet op til mine forventninger. Jeg er rigtig glad for at have gået på Vera

-Jeg er faktisk overrasket over, hvor meget jeg har udviklet mig. Jeg er glad for at jeg endelig har fundet en vej, som jeg er vild med. 
 

-Jeg er begyndt at arbejde med nye medier og er blevet bedre til at se mine værker fra flere forskellige vinkler, så der er kommet mere mening med de ting jeg laver, hvilket er rigtig godt.
 

-Kurset var præcis så frit som jeg troede det ville være. Jeg synes at I tidligt på kurset introducerede mig til en ny måde at tænke på kunst. En dybere måde. Jeg er nu mere bevidst om de beslutninger jeg tager i den skabende proces.
 

-For mig har det været fedt med mulighed for masser af individuelt arbejde. Samtidig med at der altid har været mulighed for rådgivning. Jeg er blevet mere bevidst om mine styrker, og om hvordan min kunst ses af andre.
 

-Det har virkelig været fedt at se en masse kunst, og at lære at snakke om det, hvilket jeg egentlig ikke har prøvet så meget før.


Sören Hüttel, Billedkunstner, Uddannet i 2005 fra Det Fynske Kunstakademi og Glasgow School of Art.  Site

Ide Riis-Hansen, Billedkunstlærer, P.D. Billedkunst, Danmarks Pædagogiske Universitet.