Gå til hovedindhold
 

Grafisk Kommunikation

Grafisk Kommunikation dækker over alle de forskellige visuelle virkemidler vi bruger til at fortælle historier, viderebringe budskaber, skabe brands og formgive koncepter. På den måde er faget et bindeled mellem alle de kreative fag som de andre linjer på VERA arbejder med. I løbet af et semester på Grafisk Kommunikation vil du derfor få mulighed for at afprøve en bred vifte af udtryk, både teknisk og kreativt, og på den måde udvikle måden hvorpå du tænker og idéudvikler. Sammen vil vi rejse ind i den mangfoldige verden som grafisk kommunikation er!

Læs mere om linjen herunder:

Undervisningen

Undervisningen på VERA foregår mellem kl. 9-15 mandag til fredag. Linjen har sit eget undervisningslokale, der fungerer som forelæsningslokale og tegnestue. Her samles vi til oplæg og snakke, som leder videre til de opgaver du efterfølgende arbejder selvstændigt med. Der vil altid være støtte og vejledning at få – både fra underviserne og de andre elever på holdet. Hvert projekt afsluttes med en gennemgang – også kaldet kritik – og her vil vi i trygge rammer øve os i at tale om det arbejde vi får lavet. I løbet af semestret tager også vi altid på en studietur (link) til en europæisk storby, hvor vi kan samle inspiration.

Teknisk

Du vil arbejde konkret med design af f.eks. plakater, bogomslag og logoer, men også få trænet dit visuelle blik med formgivningsopgaver af mere kunstnerisk karakter. Ord og tekst er en vigtig del af grafisk kommunikation, og du vil derfor også få mulighed for at prøve kræfter af med kreativ skrivning. Teknisk fylder de digitale redskaber såsom programmerne InDesign, Photoshop, Illustrator selvfølgelig mest, men vi opfordrer til at kombinere dem med analoge redskaber i dine projekter. Det kan være collage, linoleumssnit, akvarel, foto, etc.

Teoretisk

På linjen gennemgås de mange forskellige discipliner, som faget består af, såsom typografi, illustration, håndværk, komposition- og farvelære. Du vil lære at idéudvikle og udforske hvordan man med disse redskaber kan kommunikere og skabe identitet. Gennem grafik udtrykkes og dokumenteres den kultur og tid vi lever i. For at kunne forstå hvorfor vi læser symboler og billeder som vi gør, må vi være nysgerrige på de kulturelle strøminger, der har været igennem historien. Nedslag i design- og kunsthistorie vil derfor ofte fungere som udgangspunkt for en opgave, hvor nutidige problemstillinger skal løses.

Hvor leder det hen?

Forløbet er forberedende for dig, som har en drøm om at søge ind på en kreativ uddannelse såsom Det Kongelige Akademis Designskole, DMJX, Designskolen Kolding, KEA, Skolen for Visuel Kommunikation, Gerrit Rietveld Academie, etc. Men det kan også være et udgangspunkt for at du kan kaste dig ud i egne projekter eller bare få en fornemmelse af om du vil arbejde med grafisk design eller visuel kommunikation bagefter.

Undervisere

Linjen har på nuværende tidspunkt en fast underviser samt en alsidig række af gæstelærere. Fælles for alle er at de arbejder aktivt i designbranchen. Det mener vi er vigtigt for at du får et alsidigt indblik i, hvordan en fremtid som professionel kan se ud.

Grafisk Kommunikation på Riso workshop hos Obra Press Midtvejsudstilling GD E23 Midtvejsudstilling GD E23 Elever tegnet bogstaver Skitser til bogstaver GK GK GK GK