Linjer

Linjen er 'rygraden' i dit kursus på skolen. Den linje du har valgt, følger du hele kurset igennem.

Størstedelen af undervisningstiden arbejder du på din linje, men der foregår også ting på tværs af linjerne: foredrag, fester, udstillinger - eller forløb hvor to linjer har fælles undervisning. Hver linjer har to faste lærere, og gæstelærere fem-ti dage på en sæson.

Undervisningstiden er normalt hverdage kl. 9-15, og der er mødepligt til undervisningen. Vi har en nøgleordning, så du har mulighed for at arbejde på dit værksted uden for undervisningstiden.